Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň

Příprava rozvodů elektro a rozvodů vody pro novou kuchyň v novostavbě v Letňanech

Podle výkresu od kuchyňského studia byl požadavek na rozmístění zásuvek a přívodů pro přístroje v nové kuchyni. V domě nefungoval výtah a všechno nářadí a materiál bylo nutné vynosit do 3. patra. Elektroinstalace byla vytvořena pro nás standardním postupem.
1) Bezprašné odvrtání pozic instalačních krabic
2) Bezprašné vyfrézování drážek pro vedení kabelů
3) Dosekání zbytků
4) Instalace krabic, vodičů
5) vysádrování drážek
6) zapojení a proměření instalace
7) likvidace ssuti a úklid

U instalalce vody bylo nutné vysekat dutinu neboť vývod byl připraven na vedlejší zeď a neodpovídal požadované pozici. Proto nebylo možné jednoduše připravit vývod na pravé zdi. Po vysekání dutiny byla odpadová trubka ve zdi zkrácena a pomocí převlečky a redukce vytvořeno koleno s plynulým náběhem na požadované místo.

Cena za realizaci: 12 350,- Kč, termín realizace 02/2017

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.