Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň

Příprava rozvodů elektro a rozvodů vody pro novou kuchyň v novostavbě v Letňanech

Elektroinstalace

Podle výkresu od kuchyňského studia byl požadavek na rozmístění zásuvek a přívodů pro přístroje v nové kuchyni. V domě nefungoval výtah a všechno nářadí a materiál bylo nutné vynosit do 3. patra. Elektroinstalace byla vytvořena pro nás standardním postupem.
1) Bezprašné odvrtání pozic instalačních krabic
2) Bezprašné vyfrézování drážek pro vedení kabelů
3) Dosekání zbytků
4) Instalace krabic, vodičů
5) vysádrování drážek
6) zapojení a proměření instalace
7) likvidace ssuti a úklid

U instalalce vody bylo nutné vysekat dutinu neboť vývod byl připraven na vedlejší zeď a neodpovídal požadované pozici. Proto nebylo možné jednoduše připravit vývod na pravé zdi. Po vysekání dutiny byla odpadová trubka ve zdi zkrácena a pomocí převlečky a redukce vytvořeno koleno s plynulým náběhem na požadované místo.

Cena za realizaci: 12 350,- Kč, termín realizace 02/2017

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.