Instalace elektro a vody pro novou kuchyni

Eelektroinstalace novostavbě, příprava pro kuchň zásuvky pro přístroje a povrchová instalace vody a odpadu.

Elektroinstalace

Podoomítková instalace zásuvek pro novou kuchyň. Místo instalace Praha 9.
Instalace probíhala v cihlové zdi a v betonovém monolitu.
Odvrtání krabic na pozicích, vydrážkování cest pro kabely, zasádrování krabic, natažení vodůčů, usazení, napojení do připravených přívodů.
V místě nebylo připraveno dostatečné množství přívodních vedení.
Byl zde 3fázový přívod pro varnou desku, 1 zásuvkový okruh a jeden pro troubu. Rozvedení bylo provedeno tka, že trouba je sdílená s myčkou a zásuvkový okruh je rozveden do čtyř zásuvek na pracovní plochu, lednici, digestoř, mikrovlnu. Připravený světelný okruh nebyl na žádost použit.

Na místě přívodů vody byly již připraveny roháčky. Na jejich pozice bylo nutné našroubovat plast přechod a navařit povrchové vedení do pozice dřezu.

Při instalaci se byla objevena závada od developera na netěsnícím spoji u vodoměru. Klient byl na tuto skutečnost upozorněn.

Cena za realizaci: 12 843,- Kč, termín realizace 03/2017

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.