Instalace elektro a vody pro novou kuchyni

Eelektroinstalace novostavbě, příprava pro kuchň zásuvky pro přístroje a povrchová instalace vody a odpadu.

Podoomítková instalace zásuvek pro novou kuchyň. Místo instalace Praha 9.
Instalace probíhala v cihlové zdi a v betonovém monolitu.
Odvrtání krabic na pozicích, vydrážkování cest pro kabely, zasádrování krabic, natažení vodůčů, usazení, napojení do připravených přívodů.
V místě nebylo připraveno dostatečné množství přívodních vedení.
Byl zde 3fázový přívod pro varnou desku, 1 zásuvkový okruh a jeden pro troubu. Rozvedení bylo provedeno tka, že trouba je sdílená s myčkou a zásuvkový okruh je rozveden do čtyř zásuvek na pracovní plochu, lednici, digestoř, mikrovlnu. Připravený světelný okruh nebyl na žádost použit.

Na místě přívodů vody byly již připraveny roháčky. Na jejich pozice bylo nutné našroubovat plast přechod a navařit povrchové vedení do pozice dřezu.

Při instalaci se byla objevena závada od developera na netěsnícím spoji u vodoměru. Klient byl na tuto skutečnost upozorněn.

Cena za realizaci: 12 843,- Kč, termín realizace 03/2017

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.