Instalace elektro a vody pro novou kuchyni

Eelektroinstalace novostavbě, příprava pro kuchň zásuvky pro přístroje a povrchová instalace vody a odpadu.

Podoomítková instalace zásuvek pro novou kuchyň. Místo instalace Praha 9.
Instalace probíhala v cihlové zdi a v betonovém monolitu.
Odvrtání krabic na pozicích, vydrážkování cest pro kabely, zasádrování krabic, natažení vodůčů, usazení, napojení do připravených přívodů.
V místě nebylo připraveno dostatečné množství přívodních vedení.
Byl zde 3fázový přívod pro varnou desku, 1 zásuvkový okruh a jeden pro troubu. Rozvedení bylo provedeno tka, že trouba je sdílená s myčkou a zásuvkový okruh je rozveden do čtyř zásuvek na pracovní plochu, lednici, digestoř, mikrovlnu. Připravený světelný okruh nebyl na žádost použit.

Na místě přívodů vody byly již připraveny roháčky. Na jejich pozice bylo nutné našroubovat plast přechod a navařit povrchové vedení do pozice dřezu.

Při instalaci se byla objevena závada od developera na netěsnícím spoji u vodoměru. Klient byl na tuto skutečnost upozorněn.

Cena za realizaci: 12 843,- Kč, termín realizace 03/2017

… a další práce

Elektroinstalace pro kuchyň v panelovém domě

Po demontáži steré kuchyně bylo nutné připravit nové přívody a zásuvky pro spotřebiče v nové plánované kuchyni v panelovém domědetail

Instalace elektřiny a podomítková instalace vody pro novu kuchyň

Příprava elektroinstlace pro novou kuchň, instalace rozvodů elektro, posunutí stropního kabelu, přidání nového stropního přívodu a podomítková instalace vody a odpadu.detail
Detail instalace vody a odpadu

Příprava elektroinstalace a přívodů vody a odpadu pro novou kuchyň

V novostavbě byla provedena příprava pro novou kuchyň. Rozvody elektro zásuvek pro přístroje a přívody vody a odpadu.detail

Příprava elektroinstalace a vody pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novu kuchyň v litém betonu s povrchovu montáží přívodu vody a odpadu. Instalace stropního svítidla a posunutí stropního kabelu s tmelením. Částečné začištění drážek. detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.