Kompletní elektroinstalace a voda pro novou kuchyň

Od developera připravené přívody elektro a vody bylo nutné rozvést podle projektu kuchyňského studia pro instalaci nové kuchyně.

Elektroinstalace

Práce probíhala podle klasického scénáře. Rozkreslení míst zásuvek, konzultace s klientem pro určení pozic a počtu uásuvek nad pracovní deskou. Na západní stěně byl litý beton a tak se práce o něco zpozdila. V některých místech pozice zásuvek byl veden současný rozvod a tak bylo nutné změnit o několik cm původní navženou pozici.
Nejprašnější práce sekání a vrtání byly dokončeny a po úklidu bylo možné přistoupit k instalaci krabic a tahání vodičů. Náseledovala časově nejnáročnější práce a to vysádrování všech drážek.
Po dokončení proběhla instalace vody a odpadu a našroubování roháčků.

Cena za realizaci: 9 860,- Kč, termín realizace 11/2016

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.