Kompletní elektroinstalace a voda pro novou kuchyň

Od developera připravené přívody elektro a vody bylo nutné rozvést podle projektu kuchyňského studia pro instalaci nové kuchyně.

Práce probíhala podle klasického scénáře. Rozkreslení míst zásuvek, konzultace s klientem pro určení pozic a počtu uásuvek nad pracovní deskou. Na západní stěně byl litý beton a tak se práce o něco zpozdila. V některých místech pozice zásuvek byl veden současný rozvod a tak bylo nutné změnit o několik cm původní navženou pozici.
Nejprašnější práce sekání a vrtání byly dokončeny a po úklidu bylo možné přistoupit k instalaci krabic a tahání vodičů. Náseledovala časově nejnáročnější práce a to vysádrování všech drážek.
Po dokončení proběhla instalace vody a odpadu a našroubování roháčků.

Cena za realizaci: 9 860,- Kč, termín realizace 11/2016

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.