Elektroinstalace a nadomítková instalace vody a opadu pro novou kuchyň

V novostavbě byla provedena podomítková elektroinstalace pro kuchyň a nadomítková instalace silent odpadu a vody s instalací rohových ventilů Schell.

Elektroinstalace

V první den po příjezdu den byla provedena konzultace s klientem a upřesněny některé drobnosti. Byly přidány dvě zásuvky nad pracovní plochou, přidán vypínač pro LED pásek nad a pod linkou, upřesněny pozice oproti původnímu pánu.
Následně bylo přistoupeno k vyfrézování otvorů pro krabice a jejich vysekání, následně byly provedeny drážky a opět vysekány. Po úklidu bylo provedeno usazení instalačních krabic KP68 nebo KP68/2. Ty používáme pro zásuvky za kuchyní na které používáme ABB SWING.
Zároveň byl vysekán výstup odpadu a přizpůsoben výstup tak, aby odpad byl co nejblíže ke zdi. Vedení bylo provedeno v trubkách Geberit Silent DN50.

Po usazení odpadu byla provedena instalace přívodu teplé a studené vody.

Na závěr byly proměřeny zásuvky a přívody do kuchyně. Po úklidu jsme místo stavby předali zákazníkovi.

Cena za realizaci: 25 121,- Kč, termín realizace 02/2023

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.