Příprava pro novou kuchyň v panelovém bytě

Nové přívody pro kuchyň v panelovém domě, zásuvky pro lednici, MW, sporák, myčku,

Elektroinstalace
Zásuvky nad pracovní plochou

V panelovém domě si investorka přála připravit nové rozvody pro kuchyňskou linku, upravit přívody vody a odpad. Současně si přála vytvořit nové zásuvky pro mikrovlnnou troubu, lednici.

Na základě tohoto požadavku byla vytvořena nabídka společně s řešením uložení vodičů, tras a rozmístěním zásuvek. Protože se jednalo o pět nových okruhů byla v malé technické místnosti usazena nové nástěnná rozvodnice ke které byly nové přívody přivedeny.
Přívod byl proveden ve vodičích CYA 6mm z původní PL rozvodničky.
Protože ve kuchyni byly vyžadovány co nejmenší zásahy do společné zdi mezi byty, bylo 90% instalace provedeno nadomítkově a zbytek provedeno v panelu podomítkově. Především zásuvky nad pracovní plochou a přívody k nim.

Hlavní přívod do podružné rozvodničky byl proveden vodiči 3X CYA 6mm.

Cena za realizaci: 36 722,- Kč, termín realizace 02/2023

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2024 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.