Elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň dle plánu klienta

V novostavbě v rezidenci Zahálka byla provedena elektroinstalace a instalace vody a odpadu pro novou kuchyň.

Developer měl připraveny vodiče v dostatečné délce tak aby dosáhly vždy do první zásuvky odkud se některé napojovaly smyčkováním do další.

Nejdříve jsem provedli zaměření a rozkreslení všech pozic budoucích zásuvek a přípojných bodů. Následně jsme provedli bezprašné vyfrézování otvorů pro krabice a poté drážky. Následně jsme s vysavačem pro snížení prašnosti provedli vysekání otvorů pro krabice a všech drážek.

V dalším kroku proběhlo usazení instalačních krabic. Získali jsme zkušenost se sádrou Rigips, která nám z důvodu špatných vlastností nevyhovuje. Chová se trochu jako puding a krabici nedrží do vytvrdnutí na stejné pozici.
Překvapení přišlo ještě následující den, kdy sádra Rigips nějak vyreagovala s tmelem Uniflot a objevily se vysrážené fleky.
Všechny zásuvky a vodiče byly uloženy podomítkově do betonu. Pro zásuvky za kuchyní byly použity mělké krabice KP68/2. Pro zásuvky nad pracovní plochou byly použity 2 krabice KP68.

Instalace vody byla provedena nad omítkově. Klient navrhl že se má provést instalace vody prohozeně z důvodu jednoduššího vedení trubek vody. Tomuto provedení nic nebrání a nice neomezuje tento způsob instalace. Zde platilo pravidlo účel světí prostředky.

Cena za realizaci: 23 836,- Kč, termín realizace 06/2022

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.