Elektroinstalace pro novou kuchyň a nadomítková instalace vody a odpadu

V novostavbě v Modřanech, byla poptána podomítková elektroinstalace pro budoucí kuchyň současně s instalací vody a opadu.

Příprava elektroinstalace pro novu kuchyň v novostavbě.
Zázkazník požadoval co nejmenší zásahy do zdí a proto se volila částečně podomítková a částečně nadomítková instalace v lištách. Byly proveden pouze vertikální řezy a použily se krabice KP68/2.
Pro horizontální rozvody byly použity lišty, které se umístily k podlaze nad krycí lištu podlahy.
Od kuchyňského studia nebyl proveden prováděcí výkres a tak musely být veškeré pozice vydedukovány z návrhu kuchyně.

Instalace vody byla provedena kompletně nadomítkově.

Cena za realizaci: 21 948,- Kč, termín realizace 12/2021

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.