Elektroinstalace pro novu kuchyň

Úprava původní elektroinstalace pro novu kuchyň. Přesuny zásuvek z původních nesprávně umístěných pozic na nové.

V novostavbě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň. Původní rozmístění nevyhovovalo novému plánu kuchyně klienta.
Nové pozice byly osazeny zásuvkami ABB SWING.
Všechny obvody byly proměřeny a otestována funkčnost vybavení chrániče.

Byla zkrácena trubka vzduchotechniky pro digestoř na 100mm.

Cena za realizaci: 18 230,- Kč, termín realizace 09/2021

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.