Fotovoltaika

V oblasti fotovoltaiky nabízí své služby nepřeberné množství firem s kvalitními či méně kvalitními výrobky v různých úrovních dovedností. V následujícím návodu se budeme věnovat Hybridní FVE. Fotovoltaická elektrárna FVE to nejsou jen panely na střeše, ale celá elektrická instalace a implementace do stávajících rozvodů.
Platí, že je v této oblasti se lepší obrátit na firmu, která Vám na klíč vše zařídí. Pokud se rozhodnete, že to toho půjdete sami rozhodně se nepouštějte do elektroinstalačních prací bez dostatečných znalostí v tomto oboru.

  1. S čím Vám můžeme pomoci my je s úpravou elektroměrové skříně. Do které se musí vejít HDO přijímač, relé a vypínač domovního rozvodu (v případě ČEZu). Dále budeme potřebovat EPS (Equipotenciálová svorkovnice) pro připojení svodů z přepěťové ochrany a měniče a dalších přístrojů.
  2. Jedním krokem je instalace konstrukce pro panely na střechu.
    Pro každý typ střechy jsou jiné úchyty, držáky a fígle. V tomto případě se jedná o falcovou střechu. Zde je instalace poměrně jednoduchá. Střešní konstrukce pro panely
  3. Na konstrukci přichytíme FV panely, které mezi sebou propojíme, V některých instalací se používají optimozéry, které zabrání degradaci napětí strigu při zakrytí jednoho z panlůbuď napřímo do stringu a nebo je osadíme optimizéry. Stringy musíme přivést do DC rozvaděče. Je nutné najít nejvhodnější trasy a projít střechou až do místa kde bude měnič. Sooučasně by mělo být taženo zemění CYA16.
Pokračování brzy po nainstalování panelů...


Tarif elektřina pro soláry, kalkulačka

Vyplatí se produkt virtuální baterie? Zkuste si cvičně vypočítat jestli má cenu do tohoto produktu jít.
Vyplňte vlastní hodnoty a vypočítete si zda se vyplatí. Předvyplněné jsou podle neregulovaného ceníku od 1.1.2023 v tarifu D57d s jističem 1x25A. Všechny ceny se uvádí s daní.


 MWh

Co naspoříte a odeberete, vždy je to za 0Kč.

 MWh


Celkem
Cena za kWh Ø
Cena silové energie (Kč / MWh)
 
Fixní poplatek za tarif ČEZ pro soláry (12xcena)
 
Cena distribuce odebrané energie(MWh*cena)
 
Stálá platba za jistič (12*cena)
 
Daň z elektřiny (MWh*cena)
 
Systémové služby (MWh*cena)
 
Činnost OTE (12*cena)
 
Podpora POZE (MWh*cena)
 
Vstupní hodnoty

© Copyright 2015-2024 Atthero s.r.o. All rights reserved. Free QR generator